top of page
logo_C.png
logo_C.png
Language-09.png
Language-10.png
Language-11.png
主頁1.png
關於我們1.png
大道介紹2.png
星光動態1.png
手機1.png
漫漫牆1.png
漫人幫1.png
漫大門1.png
漫大道2.png
漫大事1.png
角色PF.png
角色Name Tap.png

​阿狗

阿狗intro.png
角色TB_B.png
website icon 1.png
website icon 3.png
返回.png

郑健和于1992年投身漫画行业,他曾于邝氏出版有限公司及海洋创作有限公司任职,06年作独立发展,其主编作品有《魔神传》一至三部、《绝地天行》、《风林火山》、《暴拳凶星》、《武神凤凰》、《火龙》、《杀道行者》、《封神纪》及《野狼与玛莉》

18角色5.png
32 name tap.png

郑健和

bottom of page