top of page
logo_C.png
logo_C.png
Language-09.png
Language-10.png
Language-11.png
主頁1.png
關於我們1.png
大道介紹2.png
星光動態1.png
手機1.png
漫漫牆1.png
漫人幫1.png
漫大門1.png
漫大道2.png
漫大事1.png
角色PF.png
角色Name Tap.png

聋猫

s聋猫intro.png
角色TB_B.png
website icon 3.png
返回.png

1996年毕业于香港理工大学设计学系,取得平面设计荣誉学士;毕业后一直以自由创作人身份从事本地插图、漫画、动画及编剧等工作;2004年跟欧阳应霁、Eric So、杨学德及智海组成漫画组合「春卷」,2004至2008年于香港理工大学设计系任客席导师;2008年开始为粤语流行曲填写歌词。

Author_1-720x405.jpg
18角色5.png
32 name tap.png

小克

bottom of page