top of page
logo_C.png
logo_C.png
Language-09.png
Language-10.png
Language-11.png
主頁1.png
關於我們1.png
大道介紹2.png
星光動態1.png
手機1.png
漫漫牆1.png
漫人幫1.png
漫大門1.png
漫大道2.png
漫大事1.png
角色PF.png
角色Name Tap.png

Q小子

Q小子intro.png
角色TB_B.png
website icon 1.png
返回.png

曾任职报馆美术总监、杂志美术及创作总监。90年代开始全职漫画创作,并在各大报章开设漫画专栏,题材遍及时事、政治、幽默等。2004年与方舒眉创作《白猫黑猫》系列,至今出版了超过500多本图书。笔下的白猫黑猫搞笑可爱,笑料层出不穷,作者以知识包装幽默,深得小孩喜爱,且为师长乐于推荐的漫画图书。

18角色5.png
32 name tap.png

马星原

bottom of page